Syftet var att skapa en gemensam träffpunkt för samtliga kontor och medarbetare

Intranät till Apartment Bostad

Apartment Bostad äger 5228 lägenheter och förvaltar ytterligare 2453 lägenheter i 12 kommuner på västkusten. Deras fastigheter finns uteslutande i A- och B-lägen.

Vi fick i uppdrag att utveckla ett intranät. Syftet var att skapa en gemensam träffpunkt för samtliga kontor och medarbetare som ett steg i att bygga en central plats för information och en gemensam identitet och stolthet inom Apartment Bostad.

Intranätet baseras på vårt publiceringsverktyg BackNet CMS där tjänsterna sidbyggare, nyheter samt mediaarkiv är implementerade.

Vi tackar för förtroendet!

Prenumera på vårt nyhetsbrev!
Ja tack, jag vill inte gå miste om era erbjudanden, nyheter och tips direkt till min e-postadress.

Kontakta oss

eller ring 035-177330