Intranät till Apartment Bostad

Apartment Bostad äger 5228 lägenheter och förvaltar ytterligare 2453 lägenheter i 12 kommuner på västkusten. Deras fastigheter finns uteslutande i A- och B-lägen.

Vi fick i uppdrag att utveckla ett intranät. Syftet var att skapa en gemensam träffpunkt för samtliga kontor och medarbetare som ett steg i att bygga en central plats för information och en gemensam identitet och stolthet inom Apartment Bostad.

Intranätet baseras på vårt publiceringsverktyg BackNet CMS där tjänsterna sidbyggare, nyheter samt mediaarkiv är implementerade.

Vi tackar för förtroendet!

» Läs fler nyheter i arkivet

Referenser

B Handelsmagasin

Båstad Handelsmagasin small

Bilopalen

Bilopalen

Bjurab

Bjurab

BL Info

BL info small

Bokia

Bokia referensbild small

Båstad Bevakning

Båstad Bevakning ref small