Välj en klimatsmart webbyrå

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

Innovation för en hållbar framtid

På DigiFactory är vi passionerade om miljön och strävar efter att minimera vårt ekologiska fotavtryck. Vårt mål är att vara ett klimatneutralt företag som bidrar till en bättre miljö genom kontinuerlig utvärdering av vår verksamhets miljöpåverkan.

Vi vill leda vägen i branschen genom att välja miljövänliga alternativ när det är möjligt och ständigt förbättra våra processer. Genom att ta ansvar och tänka på miljön i allt vi gör, kan vi bidra till en hållbar framtid för alla.

Vår miljö är något vi på DigiFactory tycker är viktigt, väldigt viktigt. Här är några saker vi eftersträvar:

  • Vi skickar helst inte pappersfakturor eller brev till dig.
  • Vi anlitar riktigt klimatsmarta leverantörer.
  • Vi har minskat bilresor i tjänsten med 80% genom smarta distanslösningar.
  • Vi väljer alltid tåget före flyget.
  • Vi föredrar digitala möten, före möten med långa resor.
  • Vi arbetar gärna med ännu fler klimatsmarta kunder

Vår miljöpolicy omfattar följande åtaganden:

Energi- och resurseffektivitet
Vi arbetar för att använda energi och resurser effektivt och minska onödig förbrukning. Målet är att använda miljövänlig teknik och utrustning för att minimera vårt koldioxidavtryck.

Digital arbetsmiljö
Genom att främja digitala arbetsmetoder minskar vi pappersanvändningen och skyddar skogar och vattenresurser. Vi prioriterar digital dokumentation och kommunikation för att minska behovet av pappersutskrifter och resor.

Hållbara inköp och leverantörer
Vi väljer leverantörer som delar vår hållbarhetsvision. Vi söker produkter och tjänster med minimal miljöpåverkan och främjar lokala och hållbara inköp när det är möjligt.

Hållbara datacenter
Vi använder hållbara datacenter i Sverige, som drivs med miljömärkt el (Bra miljöval™). All överskottsvärme återvinns och används i fjärrvärmenäten i Falkenberg och Stockholm.

Återvinning och avfallshantering
Vi källsorterar och återvinner material enligt lokala riktlinjer. Vi minskar avfall genom att prioritera återanvändning och återvinning av elektronisk utrustning och kontorsmaterial.

Miljösmarta resor och transporter
Vi transporterar oss i tätorter med cykel, kollektivtrafik eller fordon med låga eller inga emissioner. Tjänsteresor görs med tåg när möjligt eller ersätts av digitala möten.

Utbildning och medvetenhet
Vi ser till att våra anställda är medvetna om vår miljöpolicy och uppmuntrar dem att främja miljömedvetenhet. Genom ökad medvetenhet kan vi gemensamt minska vår miljöpåverkan.

Ständig förbättring
Vi utvärderar och förbättrar kontinuerligt vår miljöprestanda. Genom regelbunden övervakning och utvärdering identifierar vi områden för positiva förändringar.

Genom att välja DigiFactory väljer du ett miljövänligt alternativ som bidrar till ett långsiktigt och hållbart samhälle.

Tre skäl att välja oss som webbyrå

Teknologi

VI levererar fantastiska digitala upplevelser till dina besökare. Anpassade att fungera, oavsett vilken enhet din besökare använder.

Expertis

Vi har spetskompetens inom ett antal områden. Om vi inte har det, anlitar vi någon av våra samarbetspartners som har det.

Erfarenhet

Vi hjälper företag att göra bättre affärer online. Det har vi gjort sedan 1999.

Förbättra din närvaro på nätet
Ja tack, jag vill gärna få nyheter, tips och bra erbjudanden direkt till min e-postadress.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
Vi skickar ut cirka 10 nyhetsbrev per år

Följ oss i sociala medier
  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
  • Kontakta oss